Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti BEGE spol. s r.o.

V spoločnosti BEGE spol. s r.o., dostupnej z https://bege.sk/, je jednou z našich hlavných priorít súkromie našich návštevníkov. Tento dokument Zásady ochrany osobných údajov obsahuje typy informácií, ktoré spoločnosť BEGE spol. s r.o. zhromažďuje, zaznamenáva a ako ich používa.

Ak máte ďalšie otázky alebo požadujete viac informácií o našich Zásadách ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať. Naše zásady ochrany osobných údajov boli vygenerované pomocou generátora zásad ochrany osobných údajov GDPR Privacy Policy Generator z GDPRPrivacyNotice.com

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Sme správcom Vašich údajov.

Právny základ spoločnosti BEGE spol. s r.o. na zhromažďovanie a používanie osobných údajov opísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov závisí od osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a od konkrétneho kontextu, v ktorom tieto údaje zhromažďujeme:

  • BEGE spol. s r.o. potrebuje s Vami uzatvoriť zmluvu
  • Spoločnosti BEGE spol. s r.o. ste na to udelili súhlas
  • Spracovanie Vašich osobných údajov je v oprávnenom záujme spoločnosti BEGE spol. s r.o.
  • BEGE spol. s r.o. musí dodržiavať zákony

Spoločnosť BEGE spol. s r.o. bude uchovávať Vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Vaše údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností, riešenie sporov a presadzovanie našich zásad.

Ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), máte určité práva na ochranu údajov. Ak požadujete informácie o tom, aké osobné údaje o Vás evidujeme a ak chcete, aby boli odstránené z našich systémov, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

  • Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré o Vás máme
  • Právo na opravu
  • Právo namietať
  • Právo na obmedzenie
  • Právo na prenositeľnosť údajov
  • Právo na odvolanie súhlasu

Logovacie súbory

Spoločnosť BEGE spol. s r.o. dodržiava štandardný postup používania logovacích súborov. Tieto súbory zaznamenávajú návštevníkov pri návšteve webových stránok. Robia to všetky hostingové spoločnosti a je to súčasť analytiky hostingových služieb. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov denníka zahŕňajú adresy internetového protokolu (IP), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), dátum a časovú pečiatku, odkazujúce/výstupné stránky a prípadne počet kliknutí. Tieto údaje nie sú spojené so žiadnymi informáciami, ktoré by umožňovali osobnú identifikáciu. Účelom týchto informácií je analýza trendov, správa webovej lokality, sledovanie pohybu používateľov na webovej lokalite a zhromažďovanie demografických informácií.

Súbory cookie a webové majáky

Tak ako každá iná webová lokalita, aj spoločnosť BEGE spol. s r.o. používa „cookies“. Tieto súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií vrátane predvolieb návštevníkov a stránok na webovej lokalite, ktoré návštevník navštívil. Tieto informácie sa používajú na optimalizáciu skúseností používateľov prispôsobením obsahu našich webových stránok na základe typu prehliadača návštevníkov a/alebo iných informácií.

Ďalšie všeobecné informácie o súboroch cookie nájdete v článku „Súbory cookie“ z Generátora zásad ochrany osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov

V tomto zozname môžete nájsť Zásady ochrany osobných údajov pre každého z reklamných partnerov spoločnosti BEGE spol. s r.o..

Reklamné servery alebo reklamné siete tretích strán používajú technológie, ako sú cookies, JavaScript alebo webové majáky, ktoré sa používajú v ich príslušných reklamách a odkazoch, ktoré sa zobrazujú na stránke BEGE spol. s r.o., a ktoré sa odosielajú priamo do prehliadača používateľov. V takom prípade automaticky získajú vašu IP adresu. Tieto technológie sa používajú na meranie účinnosti ich reklamných kampaní a/alebo na personalizáciu reklamného obsahu, ktorý sa zobrazuje na navštívených webových stránkach.

Upozorňujeme, že spoločnosť BEGE spol. s r.o. nemá prístup k týmto súborom cookie, ktoré používajú inzerenti tretích strán, ani nad nimi nemá kontrolu.

Zásady ochrany osobných údajov tretích strán

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti BEGE spol. s r.o. sa nevzťahujú na iných inzerentov alebo webové stránky. Preto Vám odporúčame, aby ste si pre podrobnejšie informácie prečítali príslušné zásady ochrany osobných údajov týchto reklamných serverov tretích strán. Tie môžu zahŕňať ich postupy a pokyny, ako sa z určitých možností odhlásiť.

Súbory cookie môžete zakázať prostredníctvom individuálnych možností prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť podrobnejšie informácie o správe súborov cookie v konkrétnych webových prehliadačoch, nájdete ich na príslušných webových stránkach prehliadačov.

Informácie týkajúce sa detí

Ďalšou súčasťou našich priorít je pridanie ochrany detí pri používaní Internetu. Odporúčame rodičom a opatrovníkom, aby sledovali, zúčastňovali sa a/alebo monitorovali a usmerňovali ich aktivity online.

Spoločnosť BEGE spol. s r.o. vedome nezhromažďuje žiadne osobné identifikačné údaje od detí mladších ako 13 rokov. Ak si myslíte, že Vaše dieťa poskytlo takýto druh informácií na našej webovej lokalite, dôrazne Vám odporúčame, aby ste nás okamžite kontaktovali a my urobíme všetko pre to, aby sme takéto informácie z našich záznamov okamžite odstránili.

Zásady ochrany osobných údajov len online

Naše zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na naše online aktivity a platia pre návštevníkov našej webovej stránky, pokiaľ ide o informácie, ktoré zdieľajú a/alebo zhromažďujú v spoločnosti BEGE spol. s r.o.. Tieto zásady sa nevzťahujú na žiadne informácie zozbierané offline alebo prostredníctvom iných kanálov, ako je táto webová stránka.

Súhlas

Používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s ich podmienkami.