My a životné prostredie

Ochrana životného prostredia a zmena klímy nám nie je ľahostajná. Pri udržateľnom podnikaní je dôležité mať na zreteli vplyv činnosti firmy na životné prostredie. Firma BEGE spol. s r.o. sa zaviazala postupne v rámci ekonomických možností zavádzať riešenia a postupy, ktoré majú čo najnižšie vplyvy na životné prostredie. V roku 2023 sme sa zapojili do hodnotenia ECOVADIS, kde sme získali ocenenie „BRONZ“. Na základe toho sa prijali rôzne opatrenia a stanovili ciele, ktoré majú vplyv na lepšiu udržateľnosť, bezpečnosť a životné prostredie. V tomto procese sa zaväzujeme pokračovať a znižovať nielen uhlíkovú stopu firmy, ale aj zlepšovať prostredie pre našich zamestnancov. Takisto sa zaväzujeme dodržiavať etické a spravodlivé obchodné praktiky vo vzťahoch so zákazníkmi a dodávateľmi. Bližší popis našej firemej politiky môžete nájsť Tu.